При евентуална криза или бедствие държавата има достатъчно бензин, но не и жито, лекарства и минерална вода. Това показва отчетът за дейността на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за първите шест месеца, пише "Дневник". 
 
Според доклада на агенцията причините за недостига са "отсъствието на координация между институциите, промени в пазарната конюнктура и липсата на достатъчно средства от бюджета заради финансовата криза". Потърсени за коментар, от държавната агенция обясниха, че не могат да дадат повече подробности за причините.
 
Проблем за запасите е и липсата на интерес от страна на бизнеса да продава на резерва. Последната поръчка на държавната агенция за хлебна пшеница например е от края на 2010 г. Доставка обаче така и не се е състояла, тъй като не са получени никакви оферти.