Производителите на планински продукти от днес могат да обозначават продуктите си със специално лого. Това става възможно след обнародването в Държавен вестник на Наредба № 4 от 28 май 2019 г. за условията и реда за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“. 

 

Първи крачки в стандартизацията на говеждото месо 


За целта фермерите трябва да получат специално удостоверение и да бъдат вписани в публичен регистър, съобщиха от пресцентъра на агроминистерството.


Терминът за качество „планински продукт” се използва за описание на продукти от растителен и животински произход, включително и пчелни продукти, произведени и преработени в планински райони.

Понятието може да се използва и при извършване на директни доставки на непреработени продукти от производители, регистрирани по реда на Наредба №26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.


За продукти, като например месо, животните следва да бъдат отглеждани в планински райони и да прекарат най-малко последните две трети от живота си в тях.


Контролът върху употребата на логото се извършва от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на всеки етап от производството, преработката и дистрибуцията.