България инициира международна работна среща с участието на още 12 страни-членки от ЕС за обмяна на опит по новия модел на планиране в ОСП след 2020 г.

Субсидиите: Европа подготвя преходните правила

„С тази среща се поставя началото на поредица от дискусии в дългия процес на планиране и прилагане на Стратегическия план“, коментира зам.-министърът на земеделието Вергиния Кръстева по време на заключителната среща от двудневния форум.

Целта на форума бе да се обменят знания и опит за цялостния процес на планиране на участващите държави членки на ЕС. 

 

„Много е важно да се срещаме, защото голямото предизвикателство за всички, включително и за ЕК, е един общ Стратегически план, който трябва да обединява ОСП за следващия период“, допълни тя. 

Експертът акцентира върху важността на отделните подходи на държавите членки – при едни с повече тежест върху мнението на заинтересованите страни, а при други – на базата на статистически или експертни анализи. 

Участниците в дискусията обсъдиха съдържанието на отделните стъпки и тяхната последователност. Целта е да се отговори на въпросите, които се поставят в Стратегическия план и образеца – рамката, предложена от ЕК.

Обсъдиха се пет важни теми – „Система за знания и иновации“, „Зелена архитектура“, „Оценка на нуждите и интервенционна стратегия“, „Координация на процеса по изготвяне на стратегически план“ и „Не-ИСАК базирани мерки“.

Участниците във форума бяха представители на ЕК и делегации от Латвия, Словакия, Словения, Литва, Румъния, Унгария, Чехия, Естония, Полша, Финландия, Кипър и Хърватия.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg