По време на заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел, министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева представи декларация на България, с която страната ни призовава в регламента за преходните правила на Общата селскостопанска политика (ОСП), да се включи възможността за прилагане на Преходната национална помощ. Като същата да продължи да се прилага до приемането на правилата на новата ОСП. 

Документът е подкрепен от Кипър, Чехия, Унгария, Полша и Румъния. 

Земеделският министър обясни, че националната помощ би допринесла за осигуряване на сигурност и приемственост при предоставянето на подкрепа на земеделските стопани. Тя подчерта, че финансовите нива не трябва да бъдат по-ниски от тези за 2020 г. 

„Предвид актуалното състояние по преговорите за Реформата на ОСП, считаме за напълно обосновано прилагането на преходен период от поне една година преди пристъпване към въвеждането на реформираната политика“, посочи министър Танева. 

Сред аргументите, които тя представи е, че преустановяване на Преходната национална помощ ще доведе до внезапно и значително намаляване на доходите на засегнатите земеделски стопани. Това би застрашило осигуряването на работни места и развитието на селските райони.
Освен това, доводи на земеделското министерство са и фактите, че преходната национална помощ се финансира от националния бюджет и е бюджетно неутрална за ЕС. Както и че бързото споразумение по предложенията за реформа на ОСП остава приоритет и изключването на преходната национална помощ от Регламента за преходните правила на ОСП би предрешило дискусията по темата, в рамките на реформата на най-старата политика на ЕС.