В рамките на кампанията „ОСП работи за нас!“, организирана от AgriGate Media, Института за агростратегии и иновации, и Смарт Агростарт, имаме удоволствието да Ви поканим на информационно събитие, посветено на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС) и нейните инструменти. То ще бъде насочено най-вече към възпитаниците на Професионална земеделска гимназия „Климент Тимирязев“ – град Сандански. 
 
 
По време на срещата председателят на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова ще разкаже за приложението на инструментите на ОСП в българското земеделие и начините, чрез които те работят в полза на стопаните. 
Гостите ще научат какви са добрите земеделски практики в район на Сандански, като за това ще разкаже местен земеделски производител. 
 
За професионалната реализация в селскостопанския сектор участниците в дискусията ще научат от директора на „Център за продължаващо обучение“ към Аграрен университет, град Пловдив проф. Димитър Греков.

Очакваме всички, за които темата е интересна, на 18 декември 2018 г. (вторник) от 10:30 часа в зала „Юбилейна“ на професионалната гимназия в Сандански. Заедно с експерти и земеделски производители от региона ще обсъдим възможностите, които предоставя ОСП и предизвикателствата, които предстоят за в бъдеще за земеделието и селските райони у нас и в Европа.

 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg