За 20-и Ноември, следващата седмица е планувано финалното гласуване за новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз - ОСП 2014-2020.

 

Достъпни цени на селскостопанските храни, оживление в селските райони и подпомагане чрез субсидии и инвестиционни проекти на земеделските производители - това са целите на преразгледаната обща селскостопанска политика на Европа. Дълго обсъжданата реформа ще приключи с гласуване на пленарно заседание в сряда следващата седмица.


Заедно с гласуването на новата ОСП 2014-2020, в ЕП ще се гласува и за общия европейски бюджет за периода 2014-2020. Парламентът, Съветът и Европейската комисия сключи споразумение за преразглеждане на Общата селскостопанска политика на ЕС на 26 юни 2013 година. Рамковата промяна бе подкрепена на 30 септември.

 

Реформираната ОСП 2014-2020 ще започне да се прилага реално през 2015 г. тъй като тази реформа е първата, която се договаря между Съвета на министрите в областта на земеделието и Европейския парламент, в рамките на 28 вече страни-членки.

 

Прилагането на схемите за национални доплащания в следващия програмен период, разписано в ОСП 2014-2020, е за намаляващ бюджет и в определени параметри. При намаляването на директните плащания е предоставена широка гъвкавост за страните-членки. Това, което е задължително, е директните плащания над 150 000 евро да бъдат намалявани с най-малко 5%. Гъвкавостта за държавите-членки е във възможността преди прилагане на намалението да бъдат приспаднати разходите, които земеделските производители са извършили реално – за заплати, осигуровки и данъци, свързани с труда им, но само за земеделска дейност.

 

Много важен момент при прилагането на схемите за национални доплащания до 2020 г. е това, че на всяка държава-членка е дадена възможност сами да определят стъпките на намаляване на плащанията. Експерти от МЗХ обясняват, че стъпката не е фиксирани 5%, а минимум 5% за сумите над 150 000 евро. Оттам насетне държавите-членки сами могат да решават точният размер на стъпките за намаляване на бюджета по схемите за национални доплащания.

 

Обвързаната подкрепа в новия програмен период 2014-2020 г. ще е в размер на 15% (13+2) за конкретни сектори с цел поддържане размера на производството в определени райони или сектори, които са със затруднения или пък такива, които са особено значими от икомическа или екологична гледна точка за определени райони на страната.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!