Както Фермер.БГ информира, износителите на сирена, които искат да се възползват от европейската квота за внос в САЩ при намалени мита, могат да подават заявление за издаване на лицензия за износ в Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). Срокът е до 10 септември.

 

Лицензиите се издават до 15 декември 2013 г. и ще са валидни през цялата 2014 г. Документите се подават в Централно управление на фонда в София. Заявителите трябва да бъдат регистрирани в ДФЗ преди първото си кандидатстване, припомнят от ДФЗ. За да получат лицензия, износителите трябва да представят доказателства, че са изнасяли продуктите от въпросната квота за Съединените щати поне през една от предходните три календарни години и че определеният от тях вносител е дъщерно дружество на заявителя.

 

Към документите се добавя и декларация от определения вносител, който удостоверява, че отговаря на американските изисквания за издаване на лицензия за внос на продукти по код 0406. Образецът на заявлението и документите, необходими при регистрация, са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие” – www.dfz.bg, раздел „Селскостопански пазарни механизми”, меню „Търговски механизми - износ”. Повече информация кандидатите могат да получат и на телефон 02/ 81 87 510 или 02/ 81 87 560.

 

Споразумението, благодарение на което България и Румъния станаха част от европейската квота за внос на сирена в САЩ при намалени мита, е в сила от 1 юли 2013 г.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!