Осъдиха условно бившия шеф на Областната служба по Земеделие в Угърчин - Георги Баев.

Условната присъда от три месеца с три години изпитателен срок е постигната със споразумение и не подлежи на обжалване. Освен това Баев трябва да плати по сметката на Окръжна прокуратура – Ловеч и 1040 лв. разноски за направени седем експертизи.

Шефът на Общинска служба „Земеделие” – Угърчин е осъден за това, че на 6 април 2009 г. като длъжностно лице е нарушил служебните си задължения, подписвайки и издавайки възлагателно писмо на ловешка фирма да промени имот с площ от 47 дка в землището на село Кирчево и да го премести в друг подотдел на землището на с. Кирчево или с. Голец. Въз основа на това земеделската служба е издала решение, с което е бил възстановен този имот от 47 дка в нови реални граници.

Пред съда виновникът изрично е заявил, че признава вината си и разбира за какво е обвинен, пише в определението, публикувано на интернет страницата на съдилището.