Съвременният подход при проектирането на оранжерии се характеризира с уникален подбор на характеристики с оглед на климатичните особености на региона, в който е стопанството, а също така и от спецификите на отглежданите култури, пише agroinvestor.ru.

Как в Тайланд се прави биоземеделие?


Подборът на технологии зависи още от възможностите за осигуряване на електро- и топлоенергия в обекта, газ, водоснабдяване и т.н. Изхождайки от целите на оранжерийния комплекс, той трябва да бъде снабден с определена мощност за осветление, системи за обработка на топлинната енергия, снабдяване с въглероден диоксид за вегетация на растенията, създаване на ниво на влажността, а също така правилно подхранване на културите.

Стъкло или поликарбонат?

В конструкцията на оранжерията определяща роля играе покритие. Най-често за промишлените обекти се използват два вида покрития: стъкло и поликарбонат. По какво се отличават те?

На първо място по цената. Оранжерия от поликарбонат с двоен слой е около 15-20% по-евтина от оранжерия от стъкло.

Второ, загуби на топлина. При поликарбоната има по-малко такива загуби, енергоспестяването е до 40%, сравнено с оранжериите от стъкло.

Трето, срокът на изграждане е различен. Оранжериите от поликарбонат се изработват по-бързо от тези от стъкло.

Колкото до пропускливостта на светлина, здравината и дълготрайността, стъклото печели. Поради това и срокът на експлоатация на оранжерии от стъкло е по-дълъг.

Често при избора между стъкло и поликарбонат важен аргумент е по-продължителният срок на експлоатация. Негативното влиянието на ултравиолетовите лъчи върху поликарбоната е по-голямо. При оранжериите от този материал е налице и по-голямо механично износване.

Според европейските стандарти срокът на експлоатация на стъклена оранжерия възлиза на около 15 години

Изборът на покритие за оранжерията зависи и от целесъобразността и конкретния регион. Не е препоръчително да се изгражда оранжериен комплекс с покритие от поликарбонат например в региони със сурови климатични условия. В наши дни съществуват съвременни технологии на производство на специални покрития от поликарбонат, които са с подобрени характеристики на пропускливост на светлина. Цената им обаче е по-висока и това прави инвестицията по-голяма. Има компании, които предлагат покритие и с подобрена здравина, което увеличава срока на експлоатация на оранжериите от поликарбонат до 8 години.