Едва около 45% от подадените проекти в сектор Плодове и зеленчуци по мярка 4.1 на Програмата за развитие на селските райони ще бъдат одобрени и финансирани. Данните на този етап са предварителни и тепърва предстои разглеждане, точкуване и оценяване на проектите след приключилия миналата седмица прием.
[news]
Това е станало ясно по време на Консултативния съвет по овощарството, съобщи за Фермер.БГ Николай Колев от Съюза на Дунавските овощари. 
 
Министър Танева е обявила, че ще бъдат одобрени проекти само от приоритетните области – плодове, заленчуци, животновъдство и етерично-маслени култури, но не всички. „Лошото за нас е, че от проектите за плодове и зеленчуци ще бъдат одобрени едва около 45%“, коментира Николай Колев.
 
Одобрение ще получат проектите, събрали най-висок брой точки, като увеличение на бюджета ще има само за проектите с равен брой точки, които са на долната граница. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!