Броят на констатираните огнища на болестта Син език продължава да расте. Нови случаи са регистрирани в област Стара Загора, стана ясно на проведено заседание на областната епизоотична комисия. Син език е констатиран във ферми в селата Казанка и Средноговоро.

 

Областният управител на област Стара Загора Живка Аладжова издаде заповед за незабавно свикване на общинските епизоотични комисии на територията на областта, на чиито заседания да бъдат предприети всички необходими мерки за недопускане разпространението на болестта. Определя се предпазна зона около констатираните огнища в радиус 100 км, която включва населените места на всички общини на територията на област Стара Загора.

 

В заповедта на Аладжова се посочва, че ОДБХ – Стара Загора следва да организира извършване на клинични прегледи и вземане на кръвни проби в животновъдните обекти за отглеждане на едрите и дребни преживни животни в населените места на територията на областта.

 

Забранява се придвижването и търговията на възприемчиви за син език преживни животни в цялата област. Въвежда се стриктна забрана за нощна паша на всички преживни животни. Собствениците на животновъдни обекти трябва да извършват дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на животни, местата за съхранение на тора и местата за водопой в населените места от област Стара Загора.

 

Собствениците на животновъдни обекти с овце, кози и говеда следва да извършват периодична обработка на животните с инсектициди, както и да не позволяват при паша и водопой смесване с други стада и да не закупуват преживни животни с неизвестен здравен статус и произход.

 

Междувременно в област Кърджали започна масова дезинфекция на ферми като част от мерките за справяне с болестта Син език. Екипи на БАБХ обработват животновъдните обекти, в които са регистрирани случаи на Син език. По информация от ОДБХ огнища има във всички общини на областта.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!