Месец след като стана ясно, че България трябва да избере новия си представител в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), резултатът е вече ясен. На последното си заседание правителството гласува кандидата на Министерството на земеделието в лицето на Стоян Чуканов.

Апетитна хапка ли е да имаш пост в Брюксел?

До неговото предложение се стигна, след като браншовите организации не успяха да посочат едно единствено име. За 24 часа те успяха да се мобилизират и излязоха с цели 4 кандидатури в лицето на Мариана Милтенова, Таня Дъбнишка, Людмила Тодорова и Наталия Шукадарова.

Тъй като липсваше единна кандидатура обаче, министърът на земеделието се възползва от правото си и предложи за член на ЕИСК Стоян Чуканов. Мотивите бяха, че той „представлява чувствителен и уязвим сектор в България и притежава опит и лингвистични познания за отстояване на позиции по ключови цели на политиката на ЕС в областта на селското стопанство.“

Биографична справка показва, че Стоян Чуканов е животновъд от 2011 г. Отглежда породисти говеда от породите Абърдийн ангус и Гаскон, месодайно направление в община Болярово. Обработва и 8 хил. дка земя. Председател е на Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България. 

За следващите пет години Чуканов ще смени Диляна Славова от поста в Брюксел. Първото заседание на ЕИСК с негово участие се очаква след лятото. Дотогава той обещава, че ще обсъди с бранша позициите, които ще отстоява. 

Заради извънредното положение обаче към момента е разговарял единствено с представители на АЗПБ и НАЗ – асоциации, които според думите му са структуроопределящи не само за земеделския бизнес, но и за държавата като цяло.

Научете още какво коментира Стоян Чуканов за Агри.БГ във видеото.