Земеделските производители знаят колко много труд и време отнема поддържането на стопанството. Сега черно на бяло разполагаме с актуални данни за техния натоварен работен график.

Кравеферма без роботи няма бъдеще

Федералната статистическа служба на Германия проведе изследване, което показва, че от всички работници на пълен работен ден в страната фермерите работят най-дълго. По-точно – в селското и горското стопанство се работи средно по 48,8 часа на седмица, пише Agrarheute.

Общата средна натовареност на всички служители на пълен работен ден в Германия е значително по-ниска – 41,4 часа на седмица.

Резултатите от проучването сочат и друго – мъжете в земеделския сектор работят седмично с 5 часа повече от жените.

Докато те прекарват средно по 49,9 часа седмично в селскостопански труд, този показател при дамите е 45,3 часа. Същевременно средното работно време на жените, работещи на непълно работно време, е по-високо - 18,9 часа/седмица, от това на мъжете - 16,8 часа/седмица.

Вие щастливи ли сте? Земеделските производители в Германия са.

Въпреки дългото седмично работно време, служителите на пълен работен ден в селското и горското стопанство в по-редки случаи искат друго работно време. Само 4,5%от тях искат то да се промени.