Министерски съвет одобри днес позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 14 март в Брюксел. 
 
На него се очаква приемане на проекти на Заключения на Съвета относно два специални доклада на Европейската сметна палата - „Добре ли управлява Комисията споразуменията за партньорство в областта на рибарството” и „Подкрепа от ЕС за държавите производителки на дървен материал съгласно Плана за действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията”. 
 
Министрите ще обменят мнения относно документ, свързан с положението на пазарите в някои селскостопански сектори предвид продължаващата криза, породена от руската забрана за внос на селскостопански продукти от ЕС. 
 
ЕК ще представи информация за използването на финансови инструменти в сектора на земеделието, съобщиха от Правителствената информационна служба