Ценовата ситуация на зърнения пазар в страната е повлияна от два фактора – външен и вътрешен. Очакванията за световното производство на пшеница са за около 702 млн. тона, а потреблението е за около 699 млн.т, т. е. все пак се очертава излишък и увеличение на крайните световни запаси до 188 млн. т., заяви Красимир Давчев, изпълнителен директор на Пловдивска стокова борса.

 

Анализът показва, че прогнозите за ЕС са по-обнадеждаващи и достигат 146 млн. тона, което е с около 3 млн. тона повече спрямо предходната 2013/2014 г. Свързани с по-високи добиви на пшеница са и прогнозите за Русия – 53-54 млн.т (51 млн. т. през 2013/2014 г), Украйна – 20 млн. т., Казахстан – 14,5 млн. т. и близката Румъния – 7,6 млн. т.

 

Тези данни очертават ситуация, сходна с миналогодишната, с тази разлика, че се очаква спад на световната търговия със зърно от 162 на 152 млн. т. В резултат от посочените количествени фактори се очертава очакван ценови спад, който вече е налице.

 

От началото на м. юни до момента ценовите котировки на пшеницата на борсата в Чикаго са спаднали със 7 % (от 228 щ.дол./т на 213 дол./т). В годишен разрез намалението на котировката достига 13,14 % (от 241 щ.дол./т преди 12 месеца до сегашните 213 щ.дол./т).

 

Подобна е и ситуацията на борсата в Париж, където цената на пшеницата за едногодишен период е спаднала с 6,92 % - от 197 евро/т преди 12 месеца на 184,25 евро/т сега.

 

По-ниски спрямо миналогодишните в началото на жътвата са и котировките в Будапеща. Докато преди 12 месеца котировката за пшеницата е била на ниво 311 лв./т, то сега тя е със 7,24 % по-ниска – 290 лв./т., като цената на ечемика е на ниво 270 лв./т.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!