Земеделското министерство публикува информация за всичките 15 схеми за държавни помощи в сектора, които ще се прилагат през тази година. По тях между фермерите ще бъдат разпределени общо 145 млн. лв.
 
 
В подкрепа на земеделските стопани се прилагат съществуващите общо 15 схеми на държавни помощи. В това число влизат пет схеми в сектор „Растениевъдство”, седем схеми в сектор „Животновъдство”, една обща схема за участия в изложения за секторите „Растениевъдство“, „Животновъдство“ и „Преработка на земеделски култури“, и две схеми за държавна помощ под формата на данъчно облекчение за двата сектора – „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.
 
През тази година са разработени и пет нови схеми за държавни помощи, две от които са одобрени от Европейската комисия и стартира прилагането им. Три от новите помощи са в процес на нотификация или неофициално съгласуване с Брюксел.
 
Цялата информация, подготвена от министерството, може да видите тук.
 
 
През 2019 г. се предвижда да се прилагат и помощи от типа de minimis за секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“. Общо разпределеният финансов ресурс по схемите на подпомагане (без данъчни мерки) и помощи от типа de minimis е в размер на 145 млн. лв., обобщиха от министерството.
 
Също днес ведомството публикува и График за провеждане на срещи със земеделските стопани по области. На тях специалисти ще отговарят на фермерите на всички въпроси, свързани с Кампания 2019. Графикът на срещите е достъпен тук.