В нито една община на област Ловеч няма определен терен за загробване на умрели животни вследствие на заразни болести или заразени животински продукти,стана ясно на последното заседание на Областната епизоотична комисия. Сега общините имат шанс да получат подпомагане в тази посока, съобщават от Областната администрация.

Важните срокове през август

Сред изтъкнатите причини от местните власти за липсата на подобни терени бяха недостатъчния финансов ресурс, както и фактът, че общините не разполагат със собствени имоти, съответстващи на изискванията на компетентните институции – РИОСВ – Плевен, РЗИ – Ловеч, и Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен

В хода на бюджетната процедура за следващата година общините могат да внесат в Министерството на финансите за обсъждане предложение за финансово подпомагане със средства от държавния бюджет за изпълнение на дейности по Наредба № 3 от 2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасността на храните. 

Това се казва в писмо до областния управител от Министерството на земеделието, храните и горите.

"Длъжни сме да подходим отговорно и да посочим в най-скоро време терени, в които да бъдат изградени трупни ями за унищожаване на животински продукти, както и на принудително умъртвени животни, засегнати от заболявания, още повече че ползването на инсинератори е много скъпо.", каза преди месец председателят на епизоотичната комисия и зам.-областен управител Милко Недялков.

Изпратено бе писмо до зам.-министъра на земеделието, храните и горите с предложение да бъдат идентифицирани възможности и предложени начини за финансиране изграждането на тези обекти в рамките на националното и/или европейско финансиране. "Преди общините да внесат предложение за финансово подпомагане в Министерството на финансите, е необходимо обаче те да определят терените", обръща внимание Милко Недялков. Той гарантира, че общините могат да разчитат на областната администрация за преотреждане на имоти при нужда.