За завишена концентрация на нитрати в питейната вода на ловешките села Дойренци, Дренов и Владиня сигнализира "ВиК" АД - Ловеч. От Община Ловеч препоръчват да не се консумира водата във водопровода, особено от деца под тригодишна възраст.

Важните срокове през август

В съобщението се казва, че с предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на РЗИ - Ловеч са взети проби за анализ на питейната вода от водопроводната мрежа на съответните села. Това е станало на 15 юли 2021 г. Пет дни по-късно са установени завишени стойности на съдържанието на нитратите в питейната вода.

Посочените резултати в протокола са 62.2 мг/л, 71.2 мг/л и 51.2 мг/л. Максималната стойност съгласно Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели е 50 мг/л. Каква е причината за това завишаване не става ясно. Не е ясно и откога това е така и дали жителите не са консумирали опасна вода много преди отчетените резултати. Въпреки че липсва уточнение за причините в съобщението, от Общината се обръщат към фермерите.

Апел: Община Ловеч обръща внимание на земеделските производители да спазват добра земеделска практика и ограничават наторяването с изкуствени торове около водоизточниците.

„При трайно подобрение на качеството на питейната вода по показателя нитрати "ВиК" АД - Ловеч ще информира за прекратяване на ограничението за консумация на вода от мрежата на трите села”, се казва още в съобщението.