Заради ситуацията с пандемията Covid-19 има забавяне в стратегическите планове на страните членки за новата Обща селскостопанска политика (ОСП), каза земеделският министър Десислава Танева по време на онлайн Юбилейна научна конференция по случай 25-годишнината на Тракийския университет.

Обречени ли са стратегическите планове на провал?

България имаше амбицията да представи своя стратегически план на ЕК в края на годината. На база на него трябва да се разработят националните документи, които ще регулират новата ОСП. 

„Забавянето на обявяването на документите по Зелената сделка се отразява и на изготвянето на Стратегическия ни план. Очаквахме, че преходният период ще е една година, но някои от другите държави са на мнение, че този период трябва да бъде 2 години“, допълни земеделският министър.

По думите й към момента предизвикателствата, които седят пред сектора, са именно новата ОСП и Зелената сделка. Тя е убедена, че науката има ключова роля, за да се подобри ефикасността от прилагане на мерките в земеделието, както и създаването на Система за знания и иновации и цифровизация. 

Десислава Танева цитира данни, според които за периода от 2007 до 2017 г. в селското стопанство в България са ангажирани 18 % от трудоспособното население, заедно със сезонните работници. 

„През последните години нарасна и 5 пъти обемът на обработваемите земи. От близо 1 млн. хектара необработваеми площи, по последни данни те са около 200 хил. хектара“, обяви ресорният министър.

Статистиката сочи, че обемът на външнотърговския оборот на селскостопански стоки също се увеличил три пъти. През 2007 г. той е бил 2 млрд. 509 млн. евро, а през на 2017 г. стига до 7 млрд. 258 млн. евро.


Следете темата и на cap4us.agri.bg.