По 25 евро на глава животно за овце и кози и до 200 евро за говеда, биволи и коне ще са субсидиите за фермерите, които отглеждат застрашени от изчезване редки местни породи, съобщиха от ДФЗ. От 1 март започва приемът на заявления за земеделските стопани, които отглеждат такъв тип животни. Субсидиите ще се дават по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). От 1 март те могат да подават заявления в Областните дирекции на ДФЗ-РА.

Кандидатите за подпомагане задължително трябва да разполагат със зоотехнически сертификат или сертификат за произход на породата за всяко животно, както и с документ за идентификация на животните, ако отглеждат еднокопитни породи. Сертификатите се издават от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), както и от признатите от МЗХ развъдни организации в България.

Земеделските стопани трябва да спазват развъдната програма за съответната порода и да осигуряват постоянно затревени площи за отглеждането на животните. Плащането е годишно, като земеделският стопанин поема ангажимент да отглежда застрашените от изчезване редки породи в продължение на 5 последователни години.

 

Снимка: Stefana_Svetecova

 

© 2011 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!