Преди седмица се състоя Учредително събрание на Обединен български пчеларски съюз (ОБПС). След едногодишни преговори, срещи и дебати по обединението на пчеларските организации в страната, се оказа, че в новото обединение влизат едва 4 организации, една от които регионална: Национална научна асоциация по пчеларство, Национална асоциация на пчеларите професионалисти, Съюз на българските пчелари и Областен пчеларски съюз – Плевен, които са членове (явно отцепили се) на Национална браншова организация“Български пчеларски съюз“. 
 
Пред Фермер.БГ Даниела Челебиева от областната организация на Съюза на българските пчелари резюмира стъпките, по които мина новото пчеларско обединение: 
 
Преди около една година председателите на 7 национални пчеларски организации – Национална научна асоциация по пчеларство (ННАП), Национална развъдна асоциация по пчеларство (НРАП), Национална асоциация на пчеларите професионалисти (НАПП), Национална браншова организация“ Български пчеларски съюз“ (НБО“БПС“), „Български пчеларски съюз 1899″ („БПС 1899″), Сдружение за биологично пчеларство (СБП) и Сдружение “Съюз на българските пчелари“ (ССБП) подписаха споразумителен протокол за обединение, към който допълнително се присъедини и Националния съюз на жените пчеларки“(НСЖП). Единствено Национален браншови пчеларски съюз (НБПС) не подкрепи инициативата. 
 
По време на Международното изложение по пчеларство, проведено в гр.Плевен през м.февруари тази година, се състоя събрание с участие и на областните и общински председатели в страната, на което бе избрана работна група за подготовка на учредително събрание за обединение на всички национални пчеларски организации. Председателите на НБО “БПС“ г-н Ганчо Ганев и на НРАП доц. Пламен Петров напуснаха събранието преди края му, впоследствие се отказаха от идеята за обединение. Работната група е провела 6 заседания през годината. 
 
На последното е избран инициативен комитет, който подготвя документите и свиква учредителното събрание, на което в неделя (14 декември 2014) присъстваха 34 на брой делегати от цялата страна. От националните организации участваха представители на ННАП, НАПП, ССБП и Областен пчеларски съюз – Плевен, които са членове на НБО“БПС“. За председател на новата организация единодушно бе избран председателят на ССБП инж. Михаил Михайлов, в УС бяха избрани председателят на ННАП проф. Георги Цанков, председателят на НАПП г-н Младен Котларски – гл.редактор на в-к “Пчели“, областният председател на ОПС-Плевен доц. Юлиян Станчев, обл. председатели на: Благоевград г-жа Венета Ифандиева, Варна г-н Атанас Каракашев, Кюстендил г-н Тихомир Стоицов, Пазарджик г-н Ангел Благов, Перник г-жа Стоилка Манолова, Търговище г-жа Елена Стоилова, Шумен г-жа Даниела Челебиева, общ.председатели на: Горна Оряховица г-н Стоян Стоянов и Троян г-н Петър Цанов, представителят на Столичен браншови пчеларски съюз г-н Людмил Савов и на обл.координатор на ССБП за Добрич г-н Янко Янков. В КС бяха избрани г-н Иван Стайков от ОПД гр.Костенец, г-н Цано Златев от ССБП и Радостина Атанасова от гр.Габрово. Обединен български пчеларски съюз е отворен за нови членове – национални, областни, общински пчеларски организации и пчеларски дружества от цялата страна. Тенденцията е ССБП да се влее със своите структури в ОБПС. 
 
Мандатът на ръководството е 1 година. Печатен орган на организацията става в-к “Пчели“. Сред главните задачи на новия съюз са обединение на пчеларите в България за решаване на проблемите им на местно, национално и на ниво ЕС, участие в изготвяне на национални програми за развитие на пчеларството, продължаване на мораториума срещу ГМО, мораториума срещу неоникотиноидните пестициди, възстановяване на Опитната станция по пчеларство или създаване на нова и др. 
 
ОБПС се обявява против изнасяне на пчелините от населените места или ограничаване броя на отглежданите пчелни семейства в урегулираните поземлени имоти, както и срещу приетите тази година промени в Закона за пчеларството без публично обсъждане, допускащи използване на антибиотици и сулфонамиди в майкоразвъдните стопанства. Пчеларите са готови да отстояват своите права за достойно заплащане на труда, а също и да защитават пчелите от отравяне или унищожение – със всички, допустими от законодателството в България, средства. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!