Средствата по аграрната и кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) няма да бъдат намалявани за България през следващия 7-годишен период. Това каза Лиляна Павлова, новият вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, за БНР.

Говори се за леко увеличение на бюджета на ОСП

По думите й не само че не се предвижда съкращаване на фондовете, но и в някои случи ще има частично увеличение.

„В проектопредложението за момента България е от държавите, за която не очакваме намаление на земеделската политика, което не е така за всички останали държави. За България рискът от намаляване на средствата не стои, ако рамката бъде одобрена такава, каквато е“, уточни Павлова.

Експертът припомни, че многогодишната финансова рамка все още не е окончателно одобрена, но цифрите и данните говорят в наша полза.

„Данните за България са позитивни от тази гледна точка и ние трябва да успеем да ги отстоим“, убедена е Павлова.

Според нея Европейската инвестиционна банка върви към разширяване и обновяване на своите приоритети, за да се превърне в „климатична“ банка.

„Това е една много амбициозна и визионерска задача – да намерим добрия баланс и в същия момент да отстояваме и да продължим инвестициите за кохезионните държави“, заключи Павлова.