Цените на производител в селското стопанство през второто тримесечие на тази година са се увеличили с 5,3% спрямо същия период на миналата година.

Васил Симов: Цените на пшеницата може да изпреварят миналогодишните

Повишението е по-голямо за продукцията от растениевъдството – 5,8%, докато в животновъдството е отчетен ръст от 4,6%, показват нови данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голямо увеличение на годишна база се наблюдава при цените на картофите - с 45,9%.

Повишение е отчетено също при зърнените култури - с 6,4%, пресните зеленчуци - с 16,3%, техническите култури - с 1,8%, и пресните плодове - с 4,8%. Цените на фуражните култури обаче отбелязват намаление с 6,9%. 

Поскъпване е налице също при меката пшеница - с 9,8%, семената от рапица - с 8,1%, семената от кориандър - със 74,2%, оранжерийните домати - с 19,7%, ябълките - с 36,9%, черешите - с 8,5%, и кайсиите - с 35,3%. 

Понижават се цените на царевицата за зърно - с 3,1%, фуражния грах - с 31,1%, лавандулата - с 20,0%, бялото главесто зеле - с 22,0%, и на ягодите - с 10,9%.

В сектор „Животновъдство“ цените на живите животни се увеличават с 6,4%. Ръст има също при цените на едрия рогат добитък - с 14,9%, козите - с 15,5%, и на свинете - с 9,5%. 

Без промяна остават цените на домашните птици.

При животинските продукти е регистрирано увеличение на цените на козето мляко - с 10,0%, и кравето мляко - с 3,9%. Намаление е отчетено при цените на биволското мляко - с 12,4%, овчето мляко - с 3,6%, и на кокошите яйца за консумация - с 2,2%.

Повишават се и разходите на земеделските производители за стоки и услуги за текущо потребление в стопанствата, отчита още националната статистика. Цените на тези продукти и услуги са се увеличили за година с 3,1%. 

През второто тримесечие на 2019 г. спрямо същия период на 2018 г. по-високи са цените на посевния и посадъчния материал - с 1,7%, електроенергията и горивата - с 1,5%, минералните торове - с 10,4%, ветеринарномедицинските продукти - с 4,0%, и на фуражите - с 3,8%.

По-ниски са цените на продуктите за растителна защита - с 0,8%.