В пленарната сесия на Народното събрание (НС) за тази седмица е предвидено второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Законопроектът е внесен от Светла Бъчварова и група народни представители на 20 февруари 2014 г.. Промените бяха приети на първо гласуване на 20 март.

 

С промените в Закона за подпомагане на земеделските производители се създава специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние“, слой „Постоянни пасища“, разписана е дефиниция за кръстосано съответствие, ще има солени глоби – от 2 000 до 10 000 лв. - за неправомерно ползване на ваучери за гориво, а Държавен фонд „Земеделие” вече няма предприема принудителни действия срещу земеделски производители за суми до 100 евро – това са част от основните промени, заложени в новия Закон за подпомагане на земеделските производители.

 

Промените целят да се прекрати практиката за подаване на заявления за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за земеделски земи без правно основание за тяхното ползване и без знанието и съгласието на техните собственици, както и да се сведат до минимум случаите на застъпвания на заявени за подпомагане земеделски площи и се създаде надеждна база данни за лицата, които ползват земеделските площи, включени в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и за срока на тяхното ползване.

 

С промените е предвидено задължение на кандидатите за подпомагане предварително да регистрират в специализиран софтуерен продукт правните основания за ползваните от тях земеделски площи. Създава се и слой „Постоянни пасища”. Включените в слоя площи могат да се декларират за подпомагане с директни плащания само като постоянни пасища. Прецизирани са основанията, на който Разплащателната агенция намалява или отказва плащания по Схемата за единно плащане на площ и по схемите за национални доплащания.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!