Как Европейският съюз планира устойчивото намаляване на употребата на пестициди до 2030 г. и как това ще засегне земеделските стопани у нас – това разясни Людмила Донкова, Дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол“ в БАБХ по време на Дните на полето край село Гешаново.

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

В следващите 8 години Европа трябва да редуцира с 50 % употребата на химични и опасни пестициди. Всяка страна обаче ще има свои собствени ангажименти и „задачи“, по които да работи в тази посока, посочи още експертът. 

„Регламент за устойчива употреба на пестициди е предложение на ЕК, прието на 22 юни тази година. Тепърва по досието на този Регламент ще се състоят дискусии на ниво ЕС с всички държави членки“, посочи експертът. Людмила Донкова е член на Работна група в ЕК и обясни, че когато Регламентът влезе в сила, той ще има правно обвързващ, т.е. задължителен характер. 

„Получихме писмо от ЕК, в което се определя ангажиментът за България – 35 % намаляване на употребата на пестициди. Според Регламента това е минималният процент. Дано да остане, тъй като страни като Испания, Франция, Австрия имат задължение за 65 % и те протестират за промяна на методологията“, уточни Людмила Донкова. 

Дискусиите в момента са какъв принос трябва да има всяка една държава от ЕС към общата цел от 50 % намаление на употребата на химични и опасни продукти за растителна защита. Ангажиментът се определя по методика на ЕК, която се базира на прогреса при редукцията на пестидиците и интензитета на употребата им на хектар земеделска земя. Отчетено е, че страната ни има напредък в тази посока, допълни Донкова. 

Според Регламента са забранени всички пестициди в чувствителни зони като обществени паркове, детски градини, спортни площадки, НАТУРА 2000. Ще бъдат наложени нови правила за контрол на вредителите.

Земеделските стопани ще прилагат още по-строго т.нар. интегрирано управление на вредителите, според което първо ще се прилагат всички алтернативни методи за контрол на вредителите, а химическите пестициди могат да бъдат използвани като последна мярка.