Българската агенция по безопасност на храните констатира първични огнища на заболяванията Инфлуенца по птиците (грип) и антракс. 
 
Огнище на птичи грип е установено в промишлен животновъден обект за отглеждане на патици, намиращ се в село Гита, Старозагорско. Първично огнище на антракс пък е констатирано в Луковит, Ловешко.
 
Птичият грип в Старозагорско е потвърден с лабораторно изпитване. Това е петото огнище на заболяването установено до момента в страната.
 
Антраксът в Ловешко е констатиран след смъртта на три телета в животновъден обект. Обслужващият фермата регистриран ветеринарен лекар е взел проби и е уведомил незабавно директора на Областната дирекция по безопасност на храните, град Ловеч. Официалният ветеринарен лекар е взел допълнително проби за лабораторни изследвания.  Резултатите показват наличие на причинителя на заболяването антракс. 
 
На 22.11.2017 г. и 23.11.2017 г. е извършена спешна ваксинация на всички животни в засегнатия животновъден обект и близката ферма. До момента са ваксинирани общо 439 говеда. Ще бъдат ваксинирани близо 2000 едри, дребни преживни животни и коне в Луковит и близките села.
 
 
Извършват се постоянни клинични прегледи на животните в областта. Към момента не се наблюдават нови заболели животни. До този момент животните в град Луковит не са подлежали на ваксинация, защото в района не е констатирано огнище на антракс през последните 30 години.
 
Наложени са принудителни ограничителни мерки, включващи:
- почистване и дезинфекция,
- забрана за придвижване на възприемчиви на заболяването животни към и от територията на заразеното населено място,
- ваксинация на едри и дребни преживни животни и коне в Луковит,
- забрана за клане на ваксинираните животни за 28 дни след ваксинацията.
 
В общината с констатираното първично огнище на птичи грип също са наложени органичителни мерки. Предприето е хуманно умъртвяване и унищожаване на всички близо 2000 засегнати и контактни птици, отглеждани в засегнатото стопанство, което ще бъде последвано от почистване и дезинфекция. Определена е 3 километрова предпазна зона и 10 километрова зона за наблюдение около констатираното огнище на заболяването. Забранено е движението на птици и продукти от тях в и от предпазната и наблюдаваната зона. 
 
Засилен е надзорът и мерките за биосигурност в птицевъдните ферми, както и при водните басейни, където е силно концентрирана популацията на диви птици.
 
БАБХ напомня, че фуражите следва да се съхраняват в закрити помещения, както и суровините за фуражи – така се избягва възможността диви пернати да заразят фуража, а от там и питомните да бъдат заразени със вируса.