Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) публикува изискванията, на които трябва да отговарят фермите, предлагащи заклани агнета на място в стопанството. Заради наближаващия Великден и извънредното положение в страната, затрудняващо достъпа до пазарите, тази практика вероятно ще зачести.

Разрешава се на фермите да колят и продават агнета на място

Стопаните на дребни преживни животни, които извършват клане във фермите си за предстоящите Великденски празници и Гергьовден, трябва строго да спазват общите структурни и хигиенни изисквания, подчертават от Агенцията. 

Собственикът на фермата, в която ще се извършва клане, ще уведомява областната дирекция по безопасност на храните най-малко 24 часа преди клането, за да бъде осигурен официален ветеринарен лекар, който да извърши преглед на закланите агнета.

Клане може да се извършва само във ферми, регистрирани като животновъден обект по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). Допуска се клане само на дребни преживни животни, собственост на фермера. Месото трябва да бъде предназначено единствено за лична консумация на купувача.

При клане във фермата персоналът е задължен да спазва всички санитарно-хигиенни изисквания, както и да използва лични предпазни средства. Фермерите трябва гарантират изпълнението на общите структурни и хигиенни изисквания към обектите, които произвеждат храни.

Клането във фермите ще трябва да се извършва в отделно обособено за целта място, което се състои от най-малко две помещения или от едно помещение, в което ясно са разграничени две зони - за „мръсни” операции и т. нар. „чиста” зона.

Всички повърхности в помещението и инвентарът за клането на животните да са с ненарушена цялост и да позволяват измиване, почистване и дезинфекция, наклонът на пода да позволява лесно оттичане на водите.

Всички помещения от фермата, в които се борави с храни - в конкретния случай месо, трябва да се поддържат чисти и редовно да се измиват и дезинфекцират, за да не се допусне замърсяване на агнешкото месо с остатъци от извършваната дейност, прах и други.

НАЙ-ВАЖНОТО В АГРИ.БГ

С цел гарантиране на безопасността на добитото месо, закланите животни да се предават от фермера на крайния потребител без излишна забава. Всеки фермер, изпълнявайки изискванията, гарантира, че безопасността на храните не е застрашена и по този начин осигурява високо ниво на защита на потребителя.

Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) в цялата страна изготвят списъци на фермите, от които гражданите ще може да закупуват заклани агнета за лична консумация. Списъците ще бъдат поставени на видно място в сградите на ОДБХ.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Отпускат държавна помощ за кланиците за изкупено агне

ПРСР: Безплатна помощ за животновъди по подмярка 6.3

Овцевъдите не се предават