Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) ще обяви нов прием на кандидати за финансово подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) с бюджет 20 млн. евро.

Разшириха обхвата на схемата за хуманно отношение към птиците

Очаква се приемът да стартира след 20 юли за един месец за кампания 2019 г., стана ясно от презентация на Дирекция „Развитие на селските райони“ на земеделското министерство, представена по време на заседание на  Консултативния съвет по животновъдство.

Многогодишният ангажимент по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ се преобразува в едногодишен ангажимент.

Новите кандидати по мярката ще трябва да спазват изискванията по поетите ангажименти за годината на кандидатстване.

Както Агри.БГ писа, земеделското министерство публикува за обществено обсъждане проект за промени в Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14.

 Предоставя се възможност част от задължителните 160 дни животните да бъдат отглеждани на двора, като за минимум 120 дни следва да им бъде осигурена паша, а 40 дни животните могат да бъдат отглеждани на двора на животновъдния обект.

Добавени са изисквания към съдържанието на водения дневник. Включват се идентификаторите на животните и кодът по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населените места, в които е извършвана дневната паша.

За животновъдите, които са поели 5-годишни ангажименти през 2017 г., ще се прилага досегашният ред. Общественото обсъждане на промените по Наредба 4 ще приключи на 24 юни 2019 г., като се очаква те да влязат в сила в началото на юли.