Тази година млеконадоя е проблем, но фактури ще се изисква единствено и само за овце-майки под селекционен контрол и то от 2017 година. Това каза в интервю за Фермер.БГ председателят на НОА, Бисер Чилингиров. 
 
Г-н Чилингиров, в предишен наш разговор казахте, че de minimis ще има и тази година, но помощта не ви е нужда през септември-октомври месец, а сега. Има ли някакво развитие този въпрос, потвърдено ли е, че ще има de minimis за сектора и кога се очаква да бъде изплатен той?
 
Сега е ваканционен период, по отношение на помощите за сектора, те ще бъдат дискутирани през месец септември с Министерство на земеделието и храните. НОА ще настоява да има de minimis и тази година, освен помощта, която ще се отпусне за кризата в млечния сектор. Минималната държавна помощ не е много като сума, но е от значение за нас. Искам да кажа, че и тази година НОА ще настоява субсидиите да се изплатят навреме, за да бъдат в максимална полза за животновъдите. 
 
Предполагам знаете за промените, обнародвани в ДВ на 5 август, относно Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. По какъв начин ще се отразят те на сектора като цяло и според вас чии интереси обслужват? (Във връзка с чл. 37в, ал. 2 изр. шесто от ЗСПЗЗ (обн. в ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г.), в споразумението не могат да се включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници, както и имоти с начин на трайно ползване пасища, мери, ливади и трайни насаждения.)
 
Все още има бели петна, които трябва да доуточним как да се заявяват. Ако помните, нашето предложение е, тези правни основания да се заявяват, като бели петна. В същото време има и мери, и пасища, които не се знаят на кого са и общините са затруднени с това да избират нови наследници. Новите промени са във връзка с това там, където има затруднения; там, където има недопустим слой и имаме, например, случай, когато на трима души се дава един парцел от 30 дка, но с един договор и без да е упоменато в коя граница е договора. В тези 30 дка има 12 дка, които са допустими и всички трябва да чертаят този слой. По този начин и тримата ще бъдат наказани. Тук е ролята на нашето животновъдство. Трябва да се разберем как да ползваме тези мери и пасища. Ако миналата година бяхме извоювали една година мера недопустим слой, то тази година, се увеличава на 2 години т.е няма да се дават пари на общината 2 години, за да може в този срок, да се почистят и подготвят тези мери и пасища за кандидатстване. Това е въздух! Прави се много, разбира се, че ще има и допуснати грешки, но тези грешки, ще бъдат коригирани с времето. Ролята на браншовата организация, когато се видят такива неща, е с писма да отидем при отговорните хора - до МЗХ и институциите, за да бъдат коригирани, а именно в полза на животновъда. Много се направи, още много трябва да се прави, но е нужна активност от страна на фермерите.
 
С какво вие ще допринесете за промяната в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи?
 
НОА започва срещи, всеки месец, по области, за да може да се запознаем с овцевъдите и да дискутираме къде са проблемите в сектора, за да може да вземем мерки. НОА денонощно работи за сектор Овцевъдство и нека да бъдем малко по-позитивни. Тези неща, които притесняват фермерите и които са отрицателни, нека да се казват, за да се пишат писма, да се коригират и така да си бъдем взаимно полезни. 
 
След промените при обвързаната подкрепа животновъди трябва да доказват 70 литра мляко. Какво е решението за по-малките ферми тук, тези, които не могат да отделят средства за концентриран фураж и тези, които не могат да стигнат тази продукция?
 
Наистина се доказа, че в равнинните райони тези малки ферми не са ефективни. Но те ще станат такива, ако се обединят и сдружат. Наистина всичко е по-лесно със сдружаването. Ако например трима души имат по 50 овце и се обединят, така общо ще имаме 150 овце, ще ги гледаме в един обор, ще купуваме общо техника. По този начин и тримата ще пасем, т.е всеки ще работи само по 10 дни в месеца. Така хем почиват повече дни, хем имат повече средства. Другият вариант е когато във фермата има над 50 животни, могат да се получат Национални доплащания. 
 
Тук искам да кажа и това, че обвързаната подкрепа е жълт картон за развъдните организации, които за 10 години нищо не са направили. Именно заради тях фермерите страдат. Те не повишават млечността, плодовитостта и скорозрелостта на овцете, да не говорим за репродукцията. Има развъдни организации, чиито пари са семейни, ние не желаем това! Всичко е в нашите ръце. Всички овцевъди трябва да се обединят в НОА, защото ние сме еднакво близо, както до овцевъдите, така и до министерството и до институциите. 
 
Тази година отново беше трудна за животновъдите. Болестта нодуларен дерматит наложи ваксинация на животните, след това започна и ре-ваксинацията срещу син език, през това време се пръска срещу векторите на дерматита през около 10 дни. Всичко това доведе до падане на млеконадоя и ако миналата година за доказване бяха 2.8 тона, тази година са 3.2 тона. Постижимо ли е това предвид на ситуацията?
 
От 5 години все нещо ни сполита я по овцете, я по кравите. Аз се радвам, че БАБХ бързо въздейства и локализира болестта на място. Тази година млеконадоят е проблем, така е. Ваксинациите са стрес за животните, но тук е важно да се каже, че фактури ще се изискват единствено и само за овце-майки под селекционен контрол т.е фактурирането ще важи само за овце-майки и то от 2017 година.
 
 
ИНТЕРВЮ НА
Христина ВАСИЛЕВА