Схемата „Училищен плод” ще се прилага на територията на цялата страна от 15 септември до 31 май. Остават броени дни до крайния срок на приема на заявления за подпомагане по схемата „Училищен плод” -  30-ти юни 2010 г. Документи се приемат във всички Областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие”. Прилагането на Схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет, под формата на национално съфинансиране и държавна помощ. Общият размер на бюджета по схемата е 7 293 540,67 лева. Засега интересът по схемата е слаб и именно затова Държавен фонд „Земеделие” приканва и призовава всички заинтересовани детски градини, училища, общини и фирми, които могат да кандидатстват, да се възползват от тази възможност за европейско финансиране. За кандидатстване по схемата се изискват малко на брой документи и процедурата е опростена, съобщават от фонда.

 

Според потенциалните бенефициенти от образователната сфера обаче, не е точно така. Процедурата е тромава, документацията е голяма, а парите са малко, коментира шефът на Регионалния инспекторат по образование Рина Иванова. Размерът на финансовата помощ за 2010/2011 учебна година на дете по схема „Училищен плод” е 20,53 лева. За сравнение, по националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”, Модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас" средствата възлизат на  35.72 лв. на дете. Всички училища, които са потенциални кандидати по Схемата „Училищен плод” са уведомени чрез Регионалните инспекторати по образованието към Министерството на образованието, младежта и науката за условията и начина на подаване на Заявления за подпомагане за учебната 2010-2011 г., но нито един директор на учебно заведение от областта  досега не се е възползвал. Категорично това не се дължи на липсата на достатъчна разгласа, смятат както просветниците, така и от ДФЗ. Стартът й дори беше планиран за втория срок на изтичащата учебна година. Участието в схемата до голяма степен зависи и от инициативата на всички заинтересовани лица, които биха могли да кандидатстват по нея, отговарят от фонд "Земеделие". Подобна безславна съдба има и схемата "Училищно мляко". Безспорно и двете схеми са много важни, тъй като дават възможност за грижа за здравето на децата и са основополагащи за формирането на правилни хранителни навици сред подрастващите. Схемите насърчават и държавата да вложи допълнителни средства в превенцията срещу затлъстяването и запазване на здравето при подрастващото поколение. Те изцяло отговарят и на политиката на Европейския съюз за подобряване на общественото здраве и намаляване на дългосрочния риск за развитие на социално значими болести.

 

Това, което е важно и трябва да се знае, е че кандидатите за участие в схема „Училищен плод” са обособени в три групи. В първата влизат учебни заведения. Във втората група са еднолични търговци и юридически лица, които са поели задължение към  едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци по схемата, одобрени организации на производители, признати съгласно чл.43 от Закона за общите организации на пазарите за земеделски продукти на ЕС. Третата група обхваща общините и учебните заведения, които се намират на тяхната територия. Плодовете и зеленчуците, включени в списъка по схемата „Училищен плод”, трябва да се предоставят на децата от детските градини и училищата по график в зависимост от тяхната сезонност. Плодовете са - ябълки, круши, праскови, сливи, череши, грозде, банани, мандарини, портокали, грейпфрути, киви. А зеленчуците - домати, краставици, пипер и моркови.

Не е регистриран интерес и от страна на местните производители на плодове и зеленчуци, въпреки че в добричка област се отглеждат 2928 дка от посочените овощни култури, характерни за България и 1074 дка домати и пипер, по данни на Областна дирекция „Земеделие и гори”.

 
Схемата „Училищен плод” ще се прилага на територията на цялата страна от 15 септември до 31 май. Остават броени дни до крайния срок на приема на заявления за подпомагане по схемата „Училищен плод” -  30-ти юни 2010 г. Документи се приемат във всички Областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие”. Прилагането на Схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет, под формата на национално съфинансиране и държавна помощ. Общият размер на бюджета по схемата е 7 293 540,67 лева. Засега интересът по схемата е слаб и именно затова Държавен фонд „Земеделие” приканва и призовава всички заинтересовани детски градини, училища, общини и фирми, които могат да кандидатстват, да се възползват от тази възможност за европейско финансиране. За кандидатстване по схемата се изискват малко на брой документи и процедурата е опростена, съобщават от фонда.
 
 
Според потенциалните бенефициенти от образователната сфера обаче, не е точно така. Процедурата е тромава, документацията е голяма, а парите са малко, коментира шефът на Регионалния инспекторат по образование Рина Иванова. Размерът на финансовата помощ за 2010/2011 учебна година на дете по схема „Училищен плод” е 20,53 лева. За сравнение, по националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”, Модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас" средствата възлизат на  35.72 лв. на дете. Всички училища, които са потенциални кандидати по Схемата „Училищен плод” са уведомени чрез Регионалните инспекторати по образованието към Министерството на образованието, младежта и науката за условията и начина на подаване на Заявления за подпомагане за учебната 2010-2011 г., но нито един директор на учебно заведение от областта  досега не се е възползвал. Категорично това не се дължи на липсата на достатъчна разгласа, смятат както просветниците, така и от ДФЗ. Стартът й дори беше планиран за втория срок на изтичащата учебна година. Участието в схемата до голяма степен зависи и от инициативата на всички заинтересовани лица, които биха могли да кандидатстват по нея, отговарят от фонд "Земеделие". Подобна безславна съдба има и схемата "Училищно мляко". Безспорно и двете схеми са много важни, тъй като дават възможност за грижа за здравето на децата и са основополагащи за формирането на правилни хранителни навици сред подрастващите. Схемите насърчават и държавата да вложи допълнителни средства в превенцията срещу затлъстяването и запазване на здравето при подрастващото поколение. Те изцяло отговарят и на политиката на Европейския съюз за подобряване на общественото здраве и намаляване на дългосрочния риск за развитие на социално значими болести.
 
 
Това, което е важно и трябва да се знае, е че кандидатите за участие в схема „Училищен плод” са обособени в три групи. В първата влизат учебни заведения. Във втората група са еднолични търговци и юридически лица, които са поели задължение към  едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци по схемата, одобрени организации на производители, признати съгласно чл.43 от Закона за общите организации на пазарите за земеделски продукти на ЕС. Третата група обхваща общините и учебните заведения, които се намират на тяхната територия. Плодовете и зеленчуците, включени в списъка по схемата „Училищен плод”, трябва да се предоставят на децата от детските градини и училищата по график в зависимост от тяхната сезонност. Плодовете са - ябълки, круши, праскови, сливи, череши, грозде, банани, мандарини, портокали, грейпфрути, киви. А зеленчуците - домати, краставици, пипер и моркови.
 
Не е регистриран интерес и от страна на местните производители на плодове и зеленчуци, въпреки че в добричка област се отглеждат 2928 дка от посочените овощни култури, характерни за България и 1074 дка домати и пипер, по данни на Областна дирекция „Земеделие и гори.