Необичайно високите температури в края на второто десетдневие на януари, достигнали на много места в страната до 18-19°С, а в отделни райони, като Видин, Кнежа, Ловеч, Велико Търново, Русе, Силистра, Пловдив, Пазарджик - до 20-22°С, доведоха до активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви. 

Гласувайте: Виждате ли смисъл от приемите по ПРСР? 

Наднормените януарски температури нарушиха покоя при овощните култури. В полските райони на страната при костилковите овощни видове (бадем, кайсия, праскова, череша) е регистрирано масово набъбване на пъпките. Това се казва в седмичната прогноза на агрометеоролозите от НИМХ. 

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще претърпят промяна, значителна през втората половина от периода. Очакваното понижение на температурите ще задържи нежелателното, преждевременно, развитие при овощните култури и намаляването на тяхната студоустойчивост.

Очаква се средноденонощни температури в по-голямата част от полските райони да бъдат близки до биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури. 

Изключения се очакват в източните райони, където в началото на третото десетдневие се прогнозират по-високи температури и условия за удължаване на вегетационните процеси при есенните посеви. 

В края на януари при зимните житни култури ще се наблюдават фазите трети лист и братене, предимно при посевите в част от Дунавската равнина и в крайните югозападни райони. Критични минимални температури за зимуващите земеделски култури през периода 20-26 януари 2023 г. не се прогнозират.

Очакваните валежи през третото десетдневие на януари ще подобрят почвените влагозапаси в горните слоеве, чувствително намалели при зимните житни култури.