Във веригата от фермера до крайния потребител печалбата остава в прекупвачите, а не в самите фермери. Това трябва да се промени, каза евродепутатът Момчил Неков след работна среща в Брюксел.
 
 
По думите му една от основните цели на срещата е била определяне на пресечните точки между България и Франция за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020, съобщиха от КРОСС.
 
„Това, което е важно за нас и беше съобщено от страна на ЕК е - по-голяма гъвкавост за страните- членки; по-малко административни тежести; задължителен таван за директните плащания и той да бъде намален, за да бъде избегната концентрацията на земя в шепа хора", каза Неков.
 
Според него от особена важност е наличието на подкрепа за малките и средни стопанства в ЕС. 
 
„Искаме да намалим средните нива на подкрепа между Изтока и Запада и да има по-голяма кохерентност и конкурентноспособност, както и постоянна платформа на ниво ЕС за управление на риска", обясни Неков. 
 
Трябва да се обърне внимание и на кооперирането в България - няма как да сме конкурентноспособни и в същото време сме по-уязвими от гледна точка на западните ни партньори, каза още той.
 
Според него бъдещето на земеделието е свързано с модерните технологии и трябва да използваме това, за да привлечем младите хора. Неков коментира, че България трябва да дефинира своите водещи продукти в земеделието и да ги представи пред света.