Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) свиква заседание на УС за обсъждане на четири наредби на МЗХ, съобщиха от асоциацията. Заседанието на УС на НАЗ ще се проведе на 24 февруари в Монтана „във връзка с публикуваните от МЗХ обезпокоителни проекти на наредби за изменение и допълнение на ключови за земеделския сектор нормативни актове“. На заседанието ще бъдат обсъдени готвените от МЗХ промени в следните наредби:

 

► Наредба 2 от 21.02.2011г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане

► Наредба 11 от 06.04.2009г. за условията и реда за прилагане на м.214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 г.

► Наредба 105 от 22.08.2006г. за условията и реда за създаване на, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за административен контрол

► Наредба 11 от 03.04.2008г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 (НР1) и мярка 212 (НР2) от ПРСР 2007-2013 г.

 

След заседанието в понеделник НАЗ ще алармира МЗХ за спорните места в наредбите и евентуалните проблеми, които могат да възникнат от прилагането им, допълват от асоциацията. НАЗ ще сезира МЗХ и за издадената вече Заповед за определяне цената на водата за напояване за поливен сезон 2014 г. без да бъде подложен въпросът на обсъждане със заинтересованите страни.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!