Приоритет в дейността на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) на национално ниво остават двата ключови закона – Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход и Закона за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи.
 
 
Това стана ясно по време на годишното Общо отчетно събрание на НАЗ, което се проведе на 21 февруари в град Хисаря.
 
В него участваха повече от 100 представители на всичките 20 регионални сдружения. Те обсъдиха успехите на регионално, национално и европейско ниво, както и предизвикателства, които Асоциацията предстои да посрещне през тази година.
 
Снимка: НАЗ
 
Председателят на Управителния съвет на НАЗ Костадин Костадинов отбеляза пред делегатите необходимостта от единство в работата и защитата на общите интереси на бранша.
 
„Не трябва да забравяме, че нашата дейност е процес, върху който влияят много фактори, резултатите не настъпват мигновено, с оглед на което и през настоящата година следва да обединим усилия и да продължим да бъдем активни за постигане на поставените цели, което да доведе до положителни резултати в дейността ни като зърнопроизводители. Да застанем на най-правилния път за нас – нашият път като Национална асоциация на зърнопроизводителите, като обединение, тъй като само в този път ние сме силни и вървим напред”, каза Костадин Костадинов.
 
НАЗ и през тази година ще продължи международната си дейност и ще участва в дебатите по бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.