Най-често задаваните въпроси от страна на фермерите са свързани с краткосрочните схеми за подпомагане и мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР). Това е равносметката след проведения Ден на отворените врати в ОД на ДФ „Земеделие“ – РА в Русе.
 
 
Инициативата приключи с общо 20 приети въпроси от земеделски стопани. Подадени са и писмени запитвания, на които ще бъде отговорено в максимално кратък срок, след извършване на проверки в ЦУ на ДФЗ. Стопаните се интересуваха и от двете агроекологични мерки 10 и 11. 
 
В Деня на отворени врати на ОД на ДФЗ в Русе участваха и служители на Инспектората от Централно управление в София, които също отговаряха на запитванията на стопаните. 
 
Денят на отворени врати се проведе в изпълнение на стратегическите цели на ДФЗ за подобряване обслужването на граждани и повишаване доверието във фонда, както и превенция на корупцията и противодействие на измамите. Инициативата е в съответствие с подхода за публичност и прозрачност в работата на ДФЗ – РА, основана на приоритетите в програмата на изпълнителния директор Живко Живков.
 
Вратите на фонда и в частност на областната дирекция в Русе винаги са били отворени за бенефициенти, за техните въпроси, проблеми и предложения. Дни на отворени врати предстои да се проведат във всички областни структури на фонда в страната, припомнят от ДФЗ.