С проектонаредба Министерството на земеделието отменя девет наредби. Те касаят някои вредители по растенията и са обществено обсъждане до 23 февруари.

Гласувайте: Настоявате ли за коригиране на Стратегическия план преди Кампания 2023?

Целта е да бъдат отменени актове, които нямат практическо приложение и необходимост от съществуване в правния мир, аргументират се от ресорното министерство. Става дума за следните нормативни актове:

1.    Наредба № 11 от 2001 г. за борба с бактериалното кафяво гниене по картофите, причинявано от бактерията Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; 
2.    Наредба № 19 от 2001 г. за борба с пръстеновидното гниене по картофите, причинявано от бактерията Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.; 
3.    Наредба № 58 от 2006 г. за борба срещу калифорнийската щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus comst.); 
4.    Наредба № 38 от 2001 г. за борба срещу листозавивачките по карамфила;  
5.    Наредба № 20 от 2001 г. за борба срещу рака по картофите, причиняван от гъбата Synchitrium endobioticum (Schilb.);  
6.    Наредба № 17 от 2010 г. за контрол на картофените цистообразуващи нематоди; 
7.    Наредба № 67 от 2006 г. за униформеното облекло и служебната карта на контролните органи на Национална служба за растителна защита;  
8.    Наредба № 11 от 2016 г. за условията, при които карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти могат да се използват за научни изследвания и селекция; 
9.    Наредба № 68 от 2006 г. за фитосанитарни проверки на внасяните от трети страни растения, растителни и други продукти, осъществявани на места, различни от определените за въвеждане на територията на Европейската общност.

Изброените по-горе наредби по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 9 са издадени на основание § 3 от Заключителните разпоредби на Закона за защита на растенията от 1997 г., който, от своя страна, е отменен със Закона за защита на растенията от 2014 г. 

Наредбата по т. 7  е издадена на основание чл. 8б, ал. 2 от Закона за защита на растенията, който е отменен. 

Наредбата по т. 8 е издадена на основание чл. 18 от Закона за защита на растенията от 2014 г. С изменението на  Закона за защита на растенията от юли 2020 г. е изменена и разпоредбата на чл. 18. Така законовата делегация за издаването на наредбата е отпаднала, което налага нейното отменяне, посочват от земеделското министерство.