Министерството на земделието и храните подготвя първия работен вариант на Наредбата за прилагане на мярката за хуманно отношение към животните по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Планира се мярката да стартира в края на месец март тази година, каза по време на Националната среща на АЗПБ Владислав Цветанов от дирекция Развитие на селските райони в Министерството на земделието и храните, предаде репортер на Фермер.БГ. 
 
Предстоят обсъждания с бранша и заседание на тематичната работна група за довършването на Наредбата, обяви Цветанов и допълни, че от МЗХ ще „очакват съвети от практиката, за да може ги облечем в европейското и националното законодателство“, посочи Цветанов.
 
Бюджетът на мярката за хуманно отношение е около 60 млн. евро. Тя е изцяло компенсаторна – за пропуснати ползи в следствие на дейностите за създаване на по-благоприятни условия за отглеждане на животните. 
 
 
Може да се прилага в стопанства, които отглеждат едър (говеда и биволи) и дребен (овце/кози) рогат добитък. Подпомагането ще се прилага по две направления – осигуряване на свободна подова площ и свободно пасищно отглеждане на животните. 
 
Изискванията за кандидатстване за свързани с регистрация по Наредба 3, както и изискаване за земеделския производотел да отговаря на изискванията за активен фермер, с регистриран животновъден обект по чл. 137 по ЗМВД. Няма да са допустими разходи за лечение и закупуване на лекарства за животните. 
 
Ангажиментът, който поемат стопаните за фермите си ще е в рамките на 5 години.

София БЕЛЧЕВА