Срокът за подаване на документи за реализация на продукцията по Схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци за Кампания 2020 г. е променен.

Наръчник за кандидатстване за директни плащания- кампания 2020

За тази кампания документи ще се продават от 1 до 31 декември 2020 г., вместо от 1 до 31 януари 2021 г., както беше досега. 
Изключение прави единствено Схемата  за картофи, лук и чесън, по която документи ще се представят в периода от 1 до 31 януари 2021 г. 

Документите за реализация на плодове и зеленчуци следва да бъдат издадени в периода от 1 февруари до 31 декември 2020 г. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуците картофи, лук и чесън документите за реализация трябва да бъдат издадени в периода от 1 февруари 2020 г. до 31 януари 2021 г. 

По-рано тази година беше направено изменение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, а промените са отразени в преходните и заключителни разпоредби. Промяната ще позволи проверките по представените документи и плащането към бенефициентите да бъдат извършени един месец по-рано, предвид необходимостта от планиране и подготовка на мероприятията за новия сезон и във връзка с последиците от епидемията Covid-19. 

Информация за изискуемите добиви по отделните култури е публикувана както в наредбата, така и в Наръчника за директни плащания – Кампания 2020. Кандидатите по схемите, които са заявили площи със сертифицирано биологично производство и/или площи в преход към биологично земеделие, удостоверяват минимални добиви от тези площи за съответната култура в размер на 50% от изискваните добиви.