Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС ще стане едновременно по-проста, по-модерна и по-малко бюрократична по силата на редица промени, които ще влязат в сила от 1 януари 2018 г., стана ясно от съобщение на Европейската комисия (ЕК).
 
 
Значителните подобрения на правилата на ЕС в областта на селското стопанство ще станат факт от началото на новата година, след като бяха приети от Съвета на министрите на земеделието и от Европейския парламент, като част от така наречения регламент "Омнибус".
 
Този регламент изменя финансовите правила, които уреждат изпълнението на бюджета на ЕС, а също и 15 секторни законодателни акта, включително и в областта на селското стопанство.
 
„Омнибус“-ът опростява и укрепва съществуващите правила на ЕС по широк кръг аспекти на селското стопанство от управлението на риска до подкрепата за младите земеделски стопани и е последната от поредица от мерки за опростяване и модернизация, прилагани от ЕК, посочва съобщението.
 
 
Комисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган приветства развитието на дискусията в европарламента и в съвета на министрите. По думите му, това проправя пътя към изпълнението на поредица от значителни мерки, които ще улеснят живота на земеделските стопани и на другите бенефициенти на ОСП.
 
Сферите, в които ще се усети опростяването на правилата, са финансовите инструменти, подобряването на инструментите за управление на риска и по-голямата гъвкавост за предоставянето на средства за активните земеделски производители.
 
„Искам да призная ролята и упоритата работа на докладчиците на ЕП и на естонското председателство, за да се гарантира, че тези мерки за опростяване ще бъдат на разположение на земеделските стопани от 1 януари 2018 г. Приемането на комюникето на ЕК за новата ОСП миналия месец е допълнително доказателство за нашия ангажимент да продължим с програмата за по-голямо и много необходимо опростяване на правилата за земеделските стопани и всички заинтересовани страни", коментира еврокомисарят Фил Хоган.
 
Регламентът „Омнибус“ предвижда редица ключови подобрения.
 
Едно от тях е по-силната подкрепа за земеделските производители във веригата на предлагането на храни. Новите правила ще включват клаузи за споделяне на стойността с фермерите, като те ще бъдат договаряни във всеки продуктов сектор. Фермерите получават правото да изискват писмени договори за това.
 
Ще бъдат опростени инструментите за управление на риска при подпомагането на земеделските стопани. Предвиден е конкретен инструмент за стабилизиране на доходите и за подобряване на осигурителните схеми на стопаните. Така ще стане възможно при неблагоприятни условия земеделските производители да получат компенсация в размер до 70% от загубите си в случаите, когато производството или доходите им са паднали с над 20%.
 
 
Предвиждат се и по-ясни правила за намеса на пазарите от страна на ЕК. Комисията ще може да действа по-бързо, за да се справи с пазарните неуспехи, без да е необходимо да използва мерки за публична интервенция.
 
Държавите-членки от своя страна ще могат да прилагат по-гъвкава политика за подкрепа на отделни сектори, които са от икономическо, социално или екологично значение, като използват доброволна обвързана подкрепа, дори когато тези сектори не са в криза.
 
Правилата за подпомагане на земеделските стопани ще станат по-ясни, особено при определянето на това кои са активните земеделски производители. Ще има и по-силни стимули за младите земеделски стопани. Допълнителните плащания за тях ще се увеличат от 25% на 50% и ще се гарантира правото на всички млади фермери да получат пълната петгодишна помощ.
 
Предвидени са и допълнителни мерки за опазване на околната среда, включително по-опростени правила за разнообразяване на културите.