През изминалата седмица средните цени на едро на пипера - зелен и червен, ябълките, полските домати и картофите на тържищата в страната се повишават с между 0,8% и 13,3% на седмична база, като най-значителен ръст е налице при картофите.

Износът на България за трети страни се увеличава с 15%

По информация на Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ) сред наблюдаваните основни продукти, единствено при търговията на едро с оранжерийни домати се отчита седмично поевтиняване, с 3,3%. В сравнение със същия период на 2016 г., цените на едро на ябълки, зелен и червен пипер и оранжерийни домати отбелязват ръст от 23,5% до 46,4%. Същевременно, при картофите поевтиняват с 21,5% на годишна база.