През анализирания период средните цени по веригата на предлагане на агнешко месо по области се задържат на нивата от предходния седмичен период, съобщиха от Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ).
 
Цяло агне
Търговията на едро с цяло агне се запазва в ценовия диапазон от 12,50 лв./кг кланично тегло във Велико Търново, Кърджали и Смолян, до 13,75 лв./кг във Видин, Враца, Монтана, София и Стара Загора. Средната цена на едро на продукта е 13,22 лв./кг – без промяна на седмична база. 
 
Агнешки бут 
По области, цените на едро на агнешки бут се задържат най-ниски в Пазарджик и Смолян - 13,25 лв./кг, а най-високи в Стара Загора - 15,13 лв./кг. Средно за страната, цената на едро на продукта е без изменение спрямо предходния седмичен период - 14,18 лв./кг. 
 
Агнешка плешка
Средната цена на едро на агнешка плешка за страната се задържа на нивото от предходната седмица – 13,77 лв./кг, като стойностите по области остават в границите от 12,55 лв./кг - Габрово, до 14,74 лв./кг в Стара Загора.