На 8-и Януари започва прием на заявления по Националната пчеларска програма 2014-2016.  Приемът на документи по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В - „Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед” и Г - „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността” ще започне на 8 януари 2014 г. и ще продължи 10 работни дни.

 

Документите ще се подават в областните дирекции на Държавен фонд “Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица или адрес на управление на фирмите.


Новост е, че кандидатстването продължава до последната дата на приема, а не както беше досега - до изчерпване на бюджета. както Фермер.БГ вече писа, часът на подаване на документите вече няма да е водещ критерий за одобрение. Вместо това кандидатите по мярка Г ще бъдат класирани според критериите за оценка. Част от тези критерии са бъдещите бенефициенти да имат квалификация и минимум 3 години опит в областта на пчеларството, да са регистрирани като земеделски производители за повече от 1 година към датата на кандидатстване и др. Всеки критерий ще носи определен брой точки, на базата на които ще бъдат класирани заявленията. Друга новост по пчеларската програма е, че ДФ “Земеделие” ще сключи договори с одобрените кандидати по мярка Б и В. Ако бюджетът е недостатъчен, помощта ще бъде намалена с еднакъв процент за всички кандидати.


Документите за кандидатстване са публикувани на електронната страница на ДФ „Земеделие” в раздел Селскостопански пазарни механизми/Месо и пчеларство/ Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 г.


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!