Какви тенденции се оформят на пазара на зърнените и маслодайните култури, става ясно от оперативния анализ на ресорното ведомство.

Реколта
Последните оперативни данни към 28 ноември 2019 г. сочат леко увеличение на производството на царевица с 0,8% на годишна база, като по-големият размер засети площи неутрализира ефекта от по-ниския среден добив. 
Продукцията от слънчоглед е малко под нивото отчетено по същото време на миналата година, поради намаление на добива от единица площ. 

Сеитба
Продължава сеитбата на основните есенни култури.
До момента е извършена предсеитбена подготовка на 13 908 960 дка - с 0,4% по-малко от миналата година и дълбока оран на 6 930 023 дка, което е 4% повече на годишна база. Засетите площи с пшеница, ръж и ечемик са с между 1,8% и 15,6% повече спрямо отчетените по същото време на 2018 г., докато при тези с маслодайна рапица се наблюдава намаление. 

Външна търговия

Общо за периода от началото на пазарната 2019/20 година, износът на пшеница изостава с 11,2% на годишна база, докато този на ечемик и рапица е респективно със 79,3% и 7,3% по-голям. 
 
През последната седмица на ноември са изнесени 12,3 хил. тона царевица, в резултат на което намалението на експорта на зърнената култура от началото на текущия пазарен сезон до момента се свива до 14,8% на годишна база. 
При липса на преминали товари през пристанищата ни от последната седмица, износът на слънчоглед е с 5% под миналогодишния.


Цени
Пазарът на зърнени и маслодайни култури в страната остава спокоен, без сътресения на седмична база. Изкупните цени на пшеницата (хлебна и фуражна) и царевицата се запазват. При търговията с рапица, ечемик и слънчоглед се наблюдава леко повишение на ценовите стойности на седмична база, в рамките на 0,4% - 1,7%. 

Към момента пшеницата и ечемикът се изкупуват с между 9% и 19,1% по-евтино спрямо година по-рано. От друга страна, царевицата и слънчогледът са поскъпнали, съответно с 1,5% и 12%.