Ефективното функцуониране на Българската хранителна банка е адекватен пример за това как може да се  работи за справяне с проблема със загубите на хранителни продукти и отпадъци.
 
 
Храната се губи по цялата верига на предлагането на храни, от първоначалното производство до крайното потребление на домакинствата, смята  заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстевапо време на Политическия форум за загубите на храни и хранителните продукти, който се проведе във Вилнюс, Република Литва.
 
Подкрепяйки постигането на Целите за устойчиво развитие за  намаляване на хранителните отпадъци в ЕС, Република България участва в сформираната към Европейската комисия Платформа за загуби на храни и хранителни отпадъци, чието заседание във Вилнюс предшества Политическия форум на високо ниво.
 
Политическият форум, който се проведе в рамките на 22-то издание на Международното изложение за земеделие храни Агробалт 2018,  бе открит от министъра на земеделието на Литва г-н Гиедриус Сурплис, европейския комисар по здравеопазване и безопасност на храните г-н Витенис Андриукайтис, генералния директор на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) г-н Жозе Грациано да Силва и заместник-министър Вергиния Кръстева.
 
В края на форума участниците приеха заключения относно важността на устойчивата прехрана и земеделието и ролята на всички участници в хранителната верига за намаляване загубата на хранителни продукти и намаляване на хранителните отпадъци.