През 2014 година се увеличават средствата за т.нар уязвими сектори на селското стопанство. 6,5 % от сумата за директни плащания ще бъдат заделени за обвързана подкрепа. Средствата за специфична подкрепа се повишават от 55 млн. лв на 103 млн. лв., съобщи на Националната среща на земеделските производители Снежана Благоева, директор на дирекция "Директни плащания и пазарна подкрепа" в Министерство на земеделието и храните (МЗХ).  

Тези средства ще се използват в следните направления:

Запазва се подпомагането по схемите за краве мляко, овце майки и кози майки, като финансирането се увеличава (средствата се увеличават от 40 млн. лв на 46 млн. лв.)

Схемата за крави с бозаещи телета се премества от национални доплащания към европейско финансиране, за да се завиши плащането, като се избегнат таваните. За месодайните животни се планира плащане около 200 лв. на животно, за което се заделят 20 млн.лв.

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:Запазва се обхаватът по Схемата за качествени плодове и зеленчуци, но със значително увеличен бюджет. Увеличението се налага, за да се запазят настоящите плащания, но при двойно увеличен интерес от страна на производителите (при 15 млн. лв сега, средствата за 2014 г. се увеличават на 37 млн. лв.)

Схемите за национални доплащания за 2014 г. остават непроменени.


© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!