Таван на директните плащания за земеделските производители по СЕПП ще има от 2015 г. Това стана ясно от актуализиран проект на Концепция за прилагането на директните плащания в Република България от 2015 г.

В новия вариант на документа са взети предвид предложенията и становищата на голяма част от асоциациите, членове на Работната група за обсъждане на новите директни плащания.

От МЗХ съобщават, че по настояване на асоциациите ще се прилага намаление на директните плащания по СЕПП с 5% за сумите между 150 000 EUR и 300 000 EUR и със 100% за субсидията над 300 000 EUR.
[news]
От директните плащания ще се изваждат разходите за заплати, данъци и вноски за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост, действително заплатени и декларирани от земеделския стопанин преди прилагане на намалението и тавана на плащанията. Съгласно прогнозните данни от Кампания 2013 г. се очаква през различните години в периода 2015-2020 г. намалението да засегне между 35 и 78 фермера.

От МЗХ уточняват, че не може да се приложи искането на земеделските стопани от намалението на плащанията да се изключат земеделски производители, отглеждащи животни, които заявяват площи по СЕПП. Подобно изключение противоречи на европейското законодателство и би  поставило определен брой фермери в неравностойно положение спрямо други производители.

Невъвеждането на изключението по никакъв начин няма да се отрази на развитието на животновъдния сектор. То ще касае само 7 животновъда, които биха получили достатъчно високо плащане по СЕПП през 2015 г., за да бъдат засегнати от намалението на плащанията. Редукцията на подпомагането се отнася само към плащането по СЕПП и не се отразява на субсидиите по другите схеми за директна подкрепа, включително на обвързаните с производството плащания.

Средствата от прилагането на намаление и таван на плащанията да се прехвърлят към Програмата за развитие на селските райони.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!