Министерството на земеделието и храните предлага да бъдат създадени три центъра за изследвания и иновации в приоритетни области към Селскостопанската академия (ССА). Това предвижда Концепцията за преструктуриране селскостопанска академия, представена на кръгла маса от зам.-министър доц. Георги Костов и председателя на ССА проф. Тотка Трифонова, предаде репортер на Фермер.БГ. 
[news]
Предвижда се: Център за изследване, иновации и контрол в земеделието и управление на ресурсите; Център за изследване, иновации и селекционна мрежа в животновъдството, рибарството и аквакултурите; Център за изследване, иновации и селекционна мрежа в растениевъдството. 
 
Ръководството на центровете ще се осъществява от научен съвет и координационен съвет. Функциите и дейността ще се определят от Устройствения правилник на ССА, обясни доц. Костов.
 
В координационния съвет по право ще участват директорите на институтите в състава на Центровете и представители на браншови организации. Основна задача е координацията на всички възложени дейности и предложения към НС за нови.
 
Научният съвет ще се състои от учени, избрани от общите събрания на квотен принцип на базата на общия брой на учените. Научният секретар е председател на научния съвет. Съветът ще предлага и приема научни раработки и ще взема решения по научното израстване и предлага решения на УС.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!