Нова Наредба ще разрешава на животновъдите да изграждат кланични пунктове към своите ферми, където ще могат да колят собствени животни. Наредбата ще се прилага за едри и дребни преживни животни и за свине, с изключение на породата източнобалканска свиня, съобщи д-р Деница Динчева от Дирекция Животновъдство на МЗХ на семинар, организиран от Асоциацията на земеделските производители (АЗПБ), предаде Фермер.БГ.
 
В кланичните пунктове ще се колят ограничен брой животни: свине – 1 200 броя годишно; дребни преживни – 2 400 броя годишно; едри преживни – 480 броя годишно.

Кланичния пункт по смисъла на тази наредба е обект за добив на месо от ограничен брой животни, отглеждани в собствена ферма, чието месо е предназначено за човешка консумация, обясни  Динчева.

Целта на Наредбите е да се предостави възможност на повече малки и средни ферми в икономическо уязвимите, планинските и полупланински райони на страната да излязат на пазара и директно да доставят на потребителите суровини и храни от животински произход, което от една страна би довело до по-добра икономическа стабилност в сектора, би подобрило бъдещото му развитие, както и поминък на населението, а от друга – до запазване на производството на традиционни млечни и месни продукти по региони, каза още Динчева.

Проектът на Наредба за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара е изпратен за становище в ЕК, текстът е одобрен и се изчаква писмено одобрение, след което наредбата ще се публикува в Държавен вестник.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!