Европейската комисия прие през декември 2013 г. три проекта на законодателни актове относно клонирането на животни и новите храни, с които ще се гарантира правната сигурност в този сектор. С две от предложенията в ЕС ще бъде забранено използването на техники за клониране на селскостопански животни и вносът на клонирани животни. Пускането на пазара на храни, получени от клонирани животни, също ще бъде забранено.

 

Целта на предложенията е да се подобри хуманното отношение към животните и да се даде отговор и на други етични съображения във връзка с използването на подобни техники. В проекта на законодателен акт относно новите храни се преразглежда съществуващият Регламент за новите храни, с цел да бъде подобрен достъпът на нови и иновативни храни на пазара на ЕС, като същевременно се поддържа високо равнище на защита на потребителите.

 

Европейският комисар за здравеопазването Тонио Борг заяви: „Днешните инициативи във връзка с клонирането на животни са реалистичен и прагматичен отговор на опасенията по отношение на хуманното отношение към животните и на начина, по който потребителите възприемат храните от клонирани животни. С промените във връзка с новите храни ще се създаде по-ефективна система. Така на потребителите от ЕС ще се предложи възможност за по-голям избор на храни, а на хранително-вкусовата промишленост на Съюза - по-благоприятни условия за развитие“.

 

******************

Клонирането на животни е сравнително нова техника за възпроизводство на животни. Клонирането не предполага генетични модификации. Клонингът не е генетично модифициран организъм. Клонирането не подобрява добивите от едно животно. Животновъдите могат обаче да прибягват до клониране, за да увеличат количеството на репродуктивния материал (сперма или ембриони) на дадено особено ценно животно. Към днешна дата клонирането не се използва за производство на храна. През 2008 г. ЕОБХ направи научна оценка на риска по отношение на клонирането и заключи, че няма данни, които да сочат за наличието на разлика по отношение на безопасността на месото или млякото от клонирано животно и от тяхното потомство спрямо конвенционално развъжданите животни. Становището беше потвърдено през 2009, 2010 и 2012 г. В научноизследователската дейност клонирането се използва за някои изследвания. Репродуктивният материал (сперма и ембриони) и храните (месо, мляко), получени от тези клонирани животни, не се пускат на пазара.

 

Анкета за отглеждането на клонирани животни и производството и пускането на храна от тях за човешка консумация

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!