Министерството на земеделието и храните (МЗХ) подготви нотификациите до Европейската комисия с параметрите на схемите за директни плащания, които ще се прилагат в България от 2015г.

Съгласно взетите политически решения България няма да прехвърля средства между Първи и Втори стълб и няма да прилага схемата за  плащане за райони с природни ограничения като част от директните плащания. До 31 януари 2020 г. в страната ни ще се прилага Схемата за единно плащане на площ.
 

Нотификация до ЕК на схемите за директни плащания от 2015 

В Новия програмен период земеделските стопани ще получават подпомагане по схемата за преразпределително плащане, по схемата за дребни земеделски производители и по схеми за обвързана подкрепа. Плащанията на големите земеделски стопанства ще бъдат намалени на две стъпки, като получените средства ще бъдат прехвърлени към ПРСР за подпомагане на приоритетни и уязвими сектори.

В съответствие с европейските регламенти до 1 август 2014 г. страната ни трябва да информира ЕК за основните параметри по прилагането на директните плащания от 2015 г. МЗХ подготви необходимите уведомления въз основа на одобрената с Решение на Министерския съвет от 31 юли 2014 г. Концепция относно прилагането на директните плащания в Република България от 2015 г.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!